Τηλέφωνο: (+30) 2310 773 362 Ημέρες & ώρες επικοινωνίας Δευτέρα - Παρασκευή
8:00 - 16:00
Ωράριο & Τηλέφωνα
Σφυριά - Βαριοπούλες - Ματσόλες

Κωδικός: HSTH03598

Βαριά 5kg

Κωδικός: HSTH8803

Βαριοπούλα 1.5kg

Κωδικός: HSTH8804

Βαριοπούλα 2kg

Κωδικός: HSTHS81000

Βαριοπούλα S.S. 1kg

Κωδικός: HRUH8208

Ματσόλα 220g

Κωδικός: HRUH8308

Ματσόλα 220g

Κωδικός: HRUH8316

Ματσόλα 450g

Κωδικός: HRUH8216

Ματσόλα 450g

Κωδικός: HIHH80700

Σφυρί Γαλλικού Τύπου

Κωδικός: HMHS81001

Σφυρί Μηχανικού 100g

Κωδικός: HMH880100

Σφυρί Μηχανικού 100g

Κωδικός: HMHS82001

Σφυρί Μηχανικού 200g

Κωδικός: HMH880200

Σφυρί Μηχανικού 200g

Κωδικός: HMHS83001

Σφυρί Μηχανικού 300g

Κωδικός: HMH880300

Σφυρί Μηχανικού 300g

Κωδικός: HMH880500

Σφυρί Μηχανικού 500g