Τηλέφωνο: (+30) 2310 773 362 Ημέρες & ώρες επικοινωνίας Δευτέρα - Παρασκευή
8:00 - 16:00
Ωράριο & Τηλέφωνα
Εργαλειοθήκες άδειες

Κωδικός: HTBP02031

Εργαλειοθήκη - Ζώνη

Κωδικός: PBX1402

Εργαλειοθήκη 14”

Κωδικός: PBX1702

Εργαλειοθήκη 17”

Κωδικός: PBX1701

Εργαλειοθήκη 17”

Κωδικός: PBX2002

Εργαλειοθήκη 20”

Κωδικός: HTVT0901

Εργαλειοθήκη Γιλέκο

Κωδικός: HTBP04011

Εργαλειοθήκη Ζώνης

Κωδικός: HTBP03011

Εργαλειοθήκη με Ζώνη

Κωδικός: HTBG281328

Εργαλειοθήκη Τσάντα 13

Κωδικός: HTBG281628

Εργαλειοθήκη Τσάντα 16