ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΕΕ

Πολυτεχνείου 45, TK 54625, Θεσσαλονίκη

Τ +30 2310 539 334, +30 2310 546 045

E pimenidis@pimenidis.gr